Pilipinas, Aking Tahanan

I used to think that there planted in me something that made me restlessly aim to see the world. Or maybe it’s with my genes. Or perhaps just with the make up of my personality.

Pilipinas, maraming salamat at ikaw ang aking naging tahanan. Hindi perpekto pero mahusay umakma sa agos ng buhay.

Naniniwala akong nauunawaan mo ang aking desisyon. Alam mong hindi ko pinangarap ang mangibang bayan. Pinag aral mo ako ng halos ilang taon at gusto kong ibalik at magsilbi sayo. Dala dala ang nakintal sa aking isipan na iniwan ng Unibersidad: “Serve the People”. At halos sa buong buhay ko ganun nga ang ginawa ko. Ang kaibahan lamang ngayon, hindi na lang mga kababayan ko ang aking pinagsisilbihan.

Ang pangingibang-bayan ang lumapit mismo sa akin at nag alok ng oportunidad na makapag trabaho. Alam mong hindi ko ito hinanap bagkus ako’y natagpuan. At dahil sa curiosity at likas na explorer, tinanggap ko ang hamon. Salamat sa iyong mga turo ng kabutihang asal. Ito’y laging dala dala ko at kahit saan mang lupalop ako ng mundo mapadpad patuloy kitang ipagtatanggol sa mga nangungutya sa’yo. Batid ko ang iyong kakulangan, kahinaan at kapintasan pero hindi sapat yun para ika’y apak-apakan o laitin ninuman. Pilipinas, maraming salamat at isinalang ako sa bansang hindi perpekto pero hindi tumitigil na mangarap at humabi ng buhay na matiwasay.

Bagaman ako’y may sariling kahinaan at kapintasan, mananatili akong positibong halimbawa ng isang tunay na mamayang Pilipino. Sa isip, sa salita at sa gawa.

Maraming salamat. Mabuhay ka Pilipinas!Sumasaiyo,

Mafs XOXO

7 thoughts on “Pilipinas, Aking Tahanan

   1. ‘hahaha’ – yes I google teanslete it – first danish, so english, so french and at last german – after all 4, then I was sure about understanding it… ‘hahaha’

    Googles makes mistakes, by using 4 I was sure about it.. 🙂

    So I could learn you danish… ‘big smile’

  1. Hi Carms! I’m good. I arrive in Paris yesterday. The weather was good, sunny day. Today it’s raining almost the whole day. 13 degrees centigrade! A bit cold for us :-).

   Have not booked yet to Segovia. Plan to just have the ticket when I get there. See you next week in Madrid!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s